Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính: Lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15282 Giới thiệu luận văn “Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính: Lý luận và thực tiễn” Tác giả: Bùi Tiến Đạt http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15282

Luận văn bao gồm các nội dung chính - Tổng quan cơ sở lý luận về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC): quá trình phát triển của pháp luật về XPVPHC ở nước ta từ năm 1945 đến nay và những nội dung cơ bản của pháp luật về XPVPHC. - Phân tích thực trạng pháp luật về XPVPHC: hình thức các văn bản quy phạm pháp luật, cấu trúc hệ thống pháp luật về XPVPHC hiện hành; việc chấp hành pháp luật về XPVPHC…

- Chỉ ra những hạn chế; bất cập của hệ thống pháp luật này và đưa ra những nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó. - Đề ra những phương hướng và đưa ra một số giải pháp như: + xây dựng Luật về XPVPHC + bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả và phân loại theo từng lĩnh vực + sửa đổi, bổ sung các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo XPVPHC theo hướng bảo vệ quyền con người + quy định …

Fair ticket pricing in public transport as a constrained cost allocation game

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32372 Ticket pricing in public transport usually takes a welfare maximization point of view. Such an approach, however, does not consider fairness in the sense that users of a shared infrastructure should pay for the costs that they generate. 


We propose an ansatz to determine fair ticket prices that combines concepts from cooperative game theory and linear and integer programming. The ticket pricing problem is considered to be a constrained cost allocation game, which is a generalization of cost allocation games that allows to deal with constraints on output prices and on the formation of coalitions. 

An application to pricing railway tickets for the intercity network of the Netherlands is presented. The results demonstrate that the fairness of prices can be improved substantially in this way. Title: 

Fair ticket pricing in public transport as a constrained cost allocation gameAuthors: Borndoerfer, Ralf
Hoang, Nam DungKeywords: Constrained cost a…

Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33179 Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, đảm bảo quyền tự do, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Một trong những chủ thể thực hiện vai trò quan trọng trong thi hành pháp luật là cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Tòa án. Nhà nước giao cho Tòa án vai trò “cầm cân nảy mực”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, không phải lúc nào Tòa án cũng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình vì nhiều lý do khác nhau.


Để đảm bảo các bản án, quyết định đưa ra thi hành được đúng đắn thì ngoài việcquy định hai cấp xét xử, pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam còn có các quy định về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong đó có tái thẩm. Tái thẩm không phải là cấp xét xử thứ ba. Chúng ta có thể coi nó là một thủ tục trong tố tụng hình sự để xét lại các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện ra những tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án quyết định …

Hóa thạch Động vật Sợi chích (Cnidaria), Động vật dạng rêu (Bryozoa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18975
Sợi chích gồm những động vật đa bào hai lá phôi sống chủ yếu ở biển, đôi khi cũng gặp chúng trong các thuỷ vực nước ngọt. Những Sợi chích sống bám đáy được gọi là polip, số khác có cuộc sống bơi lội tự do được gọi là sứa. Hiện nay có khoảng10.000 loài Sợi chích đang sống (gồm thuỷ tức, sứa, san hô, hải quỳ) và trên 10.000 loài hoá thạch đã được phát hiện. 
Thân polip có hình trụ. Miệng polip dẫn tới khoang ruột, là khoang được lót bởi các tế bào nội bì. 
Xung quanh lỗ miệng có những râu xúc giác (xúc tu), thường tạo thành một hay vài vành râu. 
Sứa có dạng một cái dù, các râu xúc giác phân bố ở xung quanh, còn miệng thì ở trung tâm, phía dưới. Cơ quan tấn công và tự vệ của Sợi chích gồm những tế bào dạng gai đặc biệt (thích bào) tập trung chủ yếu ở ngoại bì các râu xúc giác. 
Nhiều Sợi chích có bộ xương trong hoặc ngoài, cấu tạo từ khoáng chất hoặc chất hữu cơ. 
Bộ xương ngoài được tạo thành nhờ biểu mô của ngoại bì; bộ xương trong …

Nicotinic acid as a new co-adsorbent in dye-sensitized solar cells

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28775


With the aim of introduction a new inexpensive co-adsorbent to improve solar cell performance, the influ-ence of nicotinic acid (NTA) used as a co-adsorbent in dye-sensitized solar cells (DSCs) was investigated. 

The findings showed that low concentrations of NTA (<10 mM) increased the N719 ruthenium dye loading on the TiO2electrode surface by 10–12%, whereas higher concentrations of NTA lowered the dye loading. The adsorption of NTA onto the TiO2electrode surface was studied by attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy, and the blocking effect of NTA toward electron transfer between the electrode and 1,4-dicyanonaphthalene (redox couple electrolyte probe) was investigated by cyclic voltammetry. 
Subsequently, the performance of NTA in functional DSCs was evaluated by current–voltage (J–V) DSC characterization and compared with that of DSCs fabricated with two well-establi…

Bipolar corona assisted jet flow for fluidic application

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26998 In this paper, we present a study on a jet flow, assisted by low net charge ion wind from bipolar corona discharge setup. 

The ion wind is simultaneously generated from both positive and negative electrodes placed in parallel, adding momentum to the bulk flow directed alongside the electrodes and focused in the middle of interelectrode space. The electrodes are connected to a single battery-operated power source in a symmetrical arrangement, where the electrode creating charged ions of one polarity also serves as the reference electrode to establish the electric field required for ion creation by the opposite electrode, and vice versa. Multiphysics numerical simulation is carried out with programmable open source OpenFOAM, where the measured current-voltage is applied as a boundary condition to simulate the electrohydrodynamics flow. The jet flow inside the device is verified by hotwire anemometry using hotwires embedded within the devic…

Nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Thị Hà tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33548


Luận văn bao gồm các ý chính - Nêu ra và làm sáng tỏ được các khái niệm nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết nói chung và nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh nói riêng. - Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phư­ơng pháp đại đoàn kết.

- Phân tích, hệ thống hóa, làm nổi bật những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết. - Phân tích, làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay. - Góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng …

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)

The Effect of Task Type on Accuracy and Complexity in IELTS Academic Writing

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/942

IELTS is one of the most popular international standardized tests of English language proficiency. Its two academic writing tasks are crucially different in cognitive and linguistic demands, but to date, few studies have compared thein fluence of their different task demands on test-takers’ performance.

In second language research (L2) area, two contrasting theories on task demands are the Limited Attentional Capacity Model which predicts a worse linguistic performance on a more complex task and the Cognition Hypothesis which expects a better performance on a more demanding task. My study examines the effect of task type as an important factor of task complexity on L2 writing in a testing condition. The study was a single-factor, repeated-measures design which compares the performance of 30 L2 writers on task 1 and task 2 of the IELTS Academic writing subtest. The candidates’ writing samples were analyzed using a range of discourse me…

Design of LMS Based Adaptive Beamformer for ULA Antennas