Chuyển đến nội dung chính

Nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh


  Mời các bạn tìm hiểu luận văn “Nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Thị Hà tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33548


Luận văn bao gồm các ý chính
- Nêu ra và làm sáng tỏ được các khái niệm nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết nói chung và nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh nói riêng.
- Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phư­ơng pháp đại đoàn kết.


- Phân tích, hệ thống hóa, làm nổi bật những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết.
- Phân tích, làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay.
- Góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết nói riêng.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34049This paper aims to facilitate the joint assessment of issues related to the agricultural systems, i.e. agriculture, aquaculture and climate change (CC) response strategies, in the coastal districts with a panel of stakeholders; and to evaluate the level of agreement on the topics under consideration and potentially identify the most promising approaches to assessing CC affecting agricultural systems in the area and identify relevant and adequate response strategies. Design/methodology/approach–Stakeholder Delphi technique–its assessment is an interactive method of qualitative research used to facilitate the interactive participation of varied and conceivably hierarchical and antagonistic stakeholder groups. Findings–The most important result for the province is that the impact of climate change on agro-ecological landscapes (poverty and near river areas) is the duration of cold weather, more frequent and extreme. Moreover, Kendall’sWte…

10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại

Thành Cát Tư Hãn, Hoàng đế Nero, Võ Tắc Thiên... nằm trong số 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại, thậm chí sát hại cả người thân.


1. Thành Cát Tư Hãn:
Ông là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến 1227 và là một trong 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại . Trong thời gian cai trị, bạo chúa này nổi tiếng tàn nhẫn và khát máu. Những nơi vó ngựa ông đi qua đều trở nên hoang tàn và chết chóc. Cả binh lính, dân thường và trẻ em đều bị giết hại.

2. Hoàng đế Caligula:
Lịch sử ghi nhớ Hoàng đế La Mã là một vua chúa tàn độc khát máu và có đời sống trụy lạc. Không chỉ giết hại dân thường, Caligula còn làm hại cả những người thân cận. Theo sử sách, Caligula chỉ cầm quyền Đế quốc La Mã trong bốn năm trước khi Lính Đặc nhiệm ám sát ông ta.

3. Timur:
Timur hay còn gọi là lãnh chúa Tamerlane là người khai sinh ra đế chế Timur. Ông ta rất giỏi, dũng mãnh và đam mê nghệ thuật nhưng nổi tiếng hơn là một bạo chúa máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và …

An Efficient Log Management System