Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Description of a new species of the genus Aselliscus (Chiroptera, Hipposideridae) from Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32550 Trident bats found in mainland Southeast Asia are currently subsumed into a single species, Aselliscus stoliczkanus. In this study, we examined morphological and genetic data from different populations from Southeast Asia, with a special focus on specimens from Vietnam.

Our analyses support the existence of a further species of Aselliscus in northeastern Vietnam that separated from A. stoliczkanus sensu lato (s.l.) during the late Miocene. Within the latter taxon, we identified five geographic lineages that diverged from each other during the Plio-Pleistocene epoch. Some of them may also correspond to further separate taxa, but additional molecular and morphological data are needed to test this hypothesis. Herewith, based on the combined evidences we describe the northeastern Vietnamese population as a separate species.

Title: Description of a new species of the genus Aselliscus (Chiroptera, Hipposideridae) from VietnamAuthors: Vuong, Tan…

Towards Better BBB Passage Prediction Using an Extensive and Curated Data Set

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11508

In the present report, the challenging task of drug delivery across the blood-brain barrier (BBB) is ad-dressed via a computational approach. The BBB passage was modeled using classification and regression schemes on a novel extensive and curated data set (the largest to the best of our knowledge) in terms of log BB. 
Prior to the model development, steps of data analysis that comprise chemical data curation, structural, cutoff and cluster analy-sis (CA) were conducted. Linear Discriminant Analysis (LDA) and Multiple Linear Regression (MLR) were used to fit clas-sification and correlation functions. 
The best LDA-based model showed overall accuracies over 85% and 83% and for the training and test sets, respectively. Also a MLR-based model with acceptable explanation of more than 69% of the variance in the experimental logBBwas developed. 
A brief and general interpretation of proposed models allowed the estimation on how ‘n…

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện tuyến Trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33454


Tại 35 bệnh viện tuyến trung ương, chỉ có 22 bệnh viện hợp đồng với Công ty môi trường xử lý chất thải rắn, còn lại 13 bệnh viện (chiếm 37%) tự xử lý. Trong đó, 6 bệnh viện sử dụng lò đốt để xử lý chất thải rắn y tế và 7 bệnh viện sử dụng hóa chất để xử lý.

Đại diện Cục Quản lý Môi trường cho biếttrong quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện rất nhiều lỗi trong quá trình xử lý rác thải tại các bệnh viện này. Cụ thể, sử dụng chế phẩm diệt khuẩn chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành; việc phân loại, thu gom rác thải tại hầu hết các bệnh viện được kiểm tra đều làm chưa tốt. Theo báo cáo, 6 bệnh viện Trung ương chưa có hệ thống xử lý nước thải đó là: Mắt Trung ương, Nội tiết Trung ương, Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Điều dưỡng – phục hồi chức năng Trung ương, Y học cổ truyền Trung ương và Châm cứu Trung ương. Đáng chú ý, phần lớn bệnh viện trong số này đều nằm trong nội thành và tại các khu vực đông dân cư của Hà Nội. 

Cũng theo báo cáo n…

Chuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15302Giới thiệu luận văn “Chuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp” Tác giả: Mai Thị Thiên Hương
Trình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Nội. Đánh giá thực trạng tình hình quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời đưa ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội như: những hạn chế về nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, những hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội: hoàn thiện và ổn định hệ thống các chính sách quản lý của nhà nước đối với đất đai, đẩy mạnh công tác t…

Sinh khoáng học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18563 Sinh khoáng học là một bộ phận của Địa chất khoáng sản, nghiên cứu quy luật thành tạo và phân bố khoáng sản theo không gian và theo thời gian.

Là khoa học có tính liên ngành – vận dụng những kiến thức và thành tựu của nhiều chuyên ngành địa chất khác nhau: kiến tạo, mag-ma, địa tầng, khoáng sản học v.v…để xác lập và lý giải những quy luật đó, phục vụ cho việc tìm kiếm phát hiện và dự báo tiềm năng tài nguyên khoáng sản cho một vùng lãnh thổ. Sinh khoáng học có 2 bộ phận: - Sinh khoáng lý thuyết (hoặc Sinh khoáng đại cương) - Sinh khoáng ứng dụng Kết quả cuối cùng của nghiên cứu sinh khoáng là thành lập được Bản đồ sinh khoáng và dự báo cho khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hợp lý, có hiệu quả cho công tác tìm kiếm thăm dò mỏ. 

Việc nghiên cứu sinh khoáng thường tiến hành cho các vùng lãnh thổ quy mô lớn cho tất cả các loại khoáng sản (sinh khoáng khu vực). Cũng có thể tiến hành đối với một loại khoáng sản nhất …

Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15443 Giới thiệu luận văn “Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam” Tác giả: Đào Duy Nghĩa http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15443
Luận văn bao gồm các nội dung chính - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân phối thu nhập và chính sách phân phối thu nhập cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân của một số quốc gia Đông Âu, Trung Quốc. - Tập trung nghiên cứu thực trạng chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay như chính sách tiền lương, thuế thu nhập cá nhân. - Phân tích một số chính sách xã hội tác động tới phân phối thu nhập cá nhân: chính sách giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội. - Nêu thành tựu đã đạt được từ tác động của chính sách phân phối thu nhập cá nhân tới thu nhập và mức sống chung trong xã hội, một số vấn đề đặt ra đối với chính sách phân phối thu nhập cá nhân thời gian qua. - Từ đó đưa ra quan điểm hoàn thiện chính sách ph…

Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on Sub-Trajectory

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10936


Title: Anomaly Detection in Video Surveillance: A Novel Approach Based on Sub-TrajectoryAuthors: Duc Vinh Ngo, Nang Toan Do, Luong Anh Tuan NguyenKeywords: anomaly detection, sub-trjactory, Hausdorff distance, motion trajectory.Issue Date: 2015Publisher: ĐHQGHNAbstract: In video surveillance based on motion trajectory, a moving object is considered abnormal if the distance from it to trajectory is greater than a threshold. If a trajectory is abnormal with sub-trajectory, it will be abnormal with entire trajectory. In this paper, a novel approach propose to detect abnormal based on sub-trajectory with modified Hausdorff distance. Moreover, the anomaly detection based on sub-trajectory that can be done with complete trajectory and incomplete trajectory. The proposed technique is evaluated with 1000 datasets and each dataset consists of 260 trajectories. The result show that the technique detect abnormal with the time faster.URI…