Chuyển đến nội dung chính

Design of LMS Based Adaptive Beamformer for ULA Antennas

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56906This paper proposes a design of an adaptive beamformer for arbitrarily Uniformly spaced Linear Array (ULA) antennas. 
Least Mean Square (LMS), a prevalent adaptive beamforming algorithm, has been employed in the beamformer for the ULA antennas.
A procedure has been introduced to validate the proposed design.
Applying the proposal, a LMS based adaptive beamformer for 8×1 ULA antennas has been built and implemented on Xilinx FPGA.
The fundamental characteristics of the implemented beamformer have been measured and verified.
The experimental results show that the beamformer is capable of creating appropriate weights in order to steer the main lobe of the ULA antennas to the desired direction and to place simultaneo usly null points towards the interferences in case of NOAA LEO satellites system.


Title: Design of LMS Based Adaptive Beamformer for ULA Antennas
Authors: Tong, Thị Luyen
Truong, Vu Bang Giang
Keywords: Beamformer design,;Adaptive beamformer;Beamformer implementation,;ULA antennas
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol. 32, No. 3 (2016);
Abstract: This paper proposes a design of an adaptive beamformer for arbitrarily Uniformly spaced Linear Array (ULA) antennas. Least Mean Square (LMS), a prevalent adaptive beamforming algorithm, has been employed in the beamformer for the ULA antennas. A procedure has been introduced to validate the proposed design. Applying the proposal, a LMS based adaptive beamformer for 8×1 ULA antennas has been built and implemented on Xilinx FPGA. The fundamental characteristics of the implemented beamformer have been measured and verified. The experimental results show that the beamformer is capable of creating appropriate weights in order to steer the main lobe of the ULA antennas to the desired direction and to place simultaneo usly null points towards the interferences in case of NOAA LEO satellites system.
Description: p. 71-78
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56906
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Computer Science and Communication Engineering

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34049This paper aims to facilitate the joint assessment of issues related to the agricultural systems, i.e. agriculture, aquaculture and climate change (CC) response strategies, in the coastal districts with a panel of stakeholders; and to evaluate the level of agreement on the topics under consideration and potentially identify the most promising approaches to assessing CC affecting agricultural systems in the area and identify relevant and adequate response strategies. Design/methodology/approach–Stakeholder Delphi technique–its assessment is an interactive method of qualitative research used to facilitate the interactive participation of varied and conceivably hierarchical and antagonistic stakeholder groups. Findings–The most important result for the province is that the impact of climate change on agro-ecological landscapes (poverty and near river areas) is the duration of cold weather, more frequent and extreme. Moreover, Kendall’sWte…

10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại

Thành Cát Tư Hãn, Hoàng đế Nero, Võ Tắc Thiên... nằm trong số 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại, thậm chí sát hại cả người thân.


1. Thành Cát Tư Hãn:
Ông là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến 1227 và là một trong 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại . Trong thời gian cai trị, bạo chúa này nổi tiếng tàn nhẫn và khát máu. Những nơi vó ngựa ông đi qua đều trở nên hoang tàn và chết chóc. Cả binh lính, dân thường và trẻ em đều bị giết hại.

2. Hoàng đế Caligula:
Lịch sử ghi nhớ Hoàng đế La Mã là một vua chúa tàn độc khát máu và có đời sống trụy lạc. Không chỉ giết hại dân thường, Caligula còn làm hại cả những người thân cận. Theo sử sách, Caligula chỉ cầm quyền Đế quốc La Mã trong bốn năm trước khi Lính Đặc nhiệm ám sát ông ta.

3. Timur:
Timur hay còn gọi là lãnh chúa Tamerlane là người khai sinh ra đế chế Timur. Ông ta rất giỏi, dũng mãnh và đam mê nghệ thuật nhưng nổi tiếng hơn là một bạo chúa máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và …

An Efficient Log Management System