Chuyển đến nội dung chính

Bipolar corona assisted jet flow for fluidic applicationIn this paper, we present a study on a jet flow, assisted by low net charge ion wind from bipolar corona discharge setup. 


The ion wind is simultaneously generated from both positive and negative electrodes placed in parallel, adding momentum to the bulk flow directed alongside the electrodes and focused in the middle of interelectrode space.
The electrodes are connected to a single battery-operated power source in a symmetrical arrangement, where the electrode creating charged ions of one polarity also serves as the reference electrode to establish the electric field required for ion creation by the opposite electrode, and vice versa.
Multiphysics numerical simulation is carried out with programmable open source OpenFOAM, where the measured current-voltage is applied as a boundary condition to simulate the electrohydrodynamics flow.
The jet flow inside the device is verified by hotwire anemometry using hotwires embedded within the device, with the measured values in good agreement with simulation.
The corona discharge helped to focus the jet and increased the flow peak velocity from 1.41 m/s to 2.42 m/s with only 27.1 mW of consumed discharge power.
The device is robust, ready-to-use and minimal in cost.
In addition, as the oppositely charged corona flows are self-neutralized, the generated air flow remains neutral and therefore does not attach to a particular target, which expands the application range.
These are important features, which can contribute to the development of multi-axis fluidic inertial sensors, fluidic amplifiers, micro blowers, gas mixing, coupling and analysis with space constraints and/or where neutralized discharge process is required, such as circulatory flow heat transfer or the formation of low charged aerosol for inhalation and charged particle deposition.

Title: 


Bipolar corona assisted jet flow for fluidic application
Authors: Dau, Van Thanh
Dinh, Thien Xuan
Bui, Tung Thanh
Keywords: Electric field
Corona discharge voltage
Driving voltage of bulk flow generator
Corona discharge current
Electric current density
Effective area of electrode tip
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: ISIKNOWLEDGE
Abstract: In this paper, we present a study on a jet flow, assisted by low net charge ion wind from bipolar corona discharge setup. The ion wind is simultaneously generated from both positive and negative electrodes placed in parallel, adding momentum to the bulk flow directed alongside the electrodes and focused in the middle of interelectrode space. The electrodes are connected to a single battery-operated power source in a symmetrical arrangement, where the electrode creating charged ions of one polarity also serves as the reference electrode to establish the electric field required for ion creation by the opposite electrode, and vice versa. Multiphysics numerical simulation is carried out with programmable open source OpenFOAM, where the measured current-voltage is applied as a boundary condition to simulate the electrohydrodynamics flow. The jet flow inside the device is verified by hotwire anemometry using hotwires embedded within the device, with the measured values in good agreement with simulation. The corona discharge helped to focus the jet and increased the flow peak velocity from 1.41 m/s to 2.42 m/s with only 27.1 mW of consumed discharge power. The device is robust, ready-to-use and minimal in cost. In addition, as the oppositely charged corona flows are self-neutralized, the generated air flow remains neutral and therefore does not attach to a particular target, which expands the application range. These are important features, which can contribute to the development of multi-axis fluidic inertial sensors, fluidic amplifiers, micro blowers, gas mixing, coupling and analysis with space constraints and/or where neutralized discharge process is required, such as circulatory flow heat transfer or the formation of low charged aerosol for inhalation and charged particle deposition.
Description: FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION Volume: 50 Pages: 252-260 ; TNS06400
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26998
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science


Bài đăng phổ biến từ blog này

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14571Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet” Tác giả: Trần Anh Tuấn http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14571

Luận văn bao gồm các nội dung chính - Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ - các mô hình chất lượng dịch vụ (QoS). - Trình bày các cơ chế thực hiện INTSERV và DIFFSERV áp dụng cho thiết bị định tuyến của CISCO: bộ điều hoà lưu lượng biên mạng, các cơ chế xếp lịch cho gói tin, các cơ chế tránh tắc nghẽn và chính sách loại bỏ gói tin. - Đo kiểm một số cơ chế hoạt động của DIFFERENTIATED SERVICE trên thiết bị định tuyến của CISCO. - Áp dụng các bài đo chất lượng dịch vụ có phân loại tiêu biểu vào mạng thực tế của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng InternetAuthors: Trần, Anh TuấnKeywords: Viễn thông
Dịch vụ mạng
InternetIssue Date: 2007Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 109 tr.Abstract: Khái quát sự phát triển của mạng Internet …

Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54042
Luận văn hệ thống hóa được lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NHTM.


Đồng thời luận văn phân tích được chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Quân Đội gắn với một tình huống cụ thể.

Title: Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng: 60 34 02 01Other Titles: Quality evaluation of investment projects in military joint-stock commercial banksAuthors: Lê, Thị Kim Thu
Trần Thị Thanh Tú, người hướng dẫnKeywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Thẩm định dự ánIssue Date: 2017Abstract: Luận văn hệ thống hóa được lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NHTM. Đồng thời luận văn phân tích được chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Quân Đội gắn với một tình huống cụ thể.Description: 110 tr. + CD-ROMURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54042Appears in Collections:UEB - Master Theses

10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại

Thành Cát Tư Hãn, Hoàng đế Nero, Võ Tắc Thiên... nằm trong số 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại, thậm chí sát hại cả người thân.


1. Thành Cát Tư Hãn:
Ông là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến 1227 và là một trong 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại . Trong thời gian cai trị, bạo chúa này nổi tiếng tàn nhẫn và khát máu. Những nơi vó ngựa ông đi qua đều trở nên hoang tàn và chết chóc. Cả binh lính, dân thường và trẻ em đều bị giết hại.

2. Hoàng đế Caligula:
Lịch sử ghi nhớ Hoàng đế La Mã là một vua chúa tàn độc khát máu và có đời sống trụy lạc. Không chỉ giết hại dân thường, Caligula còn làm hại cả những người thân cận. Theo sử sách, Caligula chỉ cầm quyền Đế quốc La Mã trong bốn năm trước khi Lính Đặc nhiệm ám sát ông ta.

3. Timur:
Timur hay còn gọi là lãnh chúa Tamerlane là người khai sinh ra đế chế Timur. Ông ta rất giỏi, dũng mãnh và đam mê nghệ thuật nhưng nổi tiếng hơn là một bạo chúa máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và …