Chuyển đến nội dung chính

Adsorptive Removal of Copper by Using Surfactant Modified Laterite Soil

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28872


Removal of copper ion (Cu2+) by using surfactant modified laterite (SML) was investigated in the present study.
Characterizations of laterite were examined by X-ray diffraction (XRD), Fourier transforminfrared spectroscopy (FT-IR), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and total carbon analysis. 


The optimum conditions for removal of Cu2+ by adsorption using SMLwere systematically studied and found as pH 6, contact time 90 min, adsorbent dosage 5mg/mL, and ionic strength 10mM NaCl.
The equilibrium concentration of copper ions was measured by flame atomic absorption spectrometry (F-AAS).
Surface modification of laterite by anionic surfactant sodium dodecyl sulfate (SDS) induced a significant increase of the removal efficiency of Cu2+. 

The surface modifications of laterite by preadsorption of SDS and sequential adsorption of Cu2+ were also evaluated by XRD and FT-IR.
The adsorption of Cu2+ onto SML increases with increasing NaCl concentration from 1 to 10 mM, but at high salt concentration this trend is reversed because desorption of SDS fromlaterite surface was enhanced by increasing salt concentration.
Experimental results of Cu2+/SML adsorption isotherms at different ionic strengths can be represented well by a two-step adsorption model.
Based on adsorption isotherms, surface charge effects, and surface modification, we suggest that the adsorption mechanism of Cu2+ onto SML was induced by electrostatic attraction between Cu2+ and the negatively charged SML surface and nonelectrostatic interactions between Cu2+ and organic substances in the laterite.

Title: 


Adsorptive Removal of Copper by Using Surfactant Modified Laterite Soil
Authors: Pham Tien Duc
Nguyen Hoang Hiep
Nguyen Ngoc Viet
Keywords: FIXED-BED COLUMN
HEAVY-METAL IONS
WASTE-WATER
MODIFIED-ALUMINA
AQUEOUS-SOLUTION
ALPHA-ALUMINA
ENVIRONMENT
CU(II)
DYE
NANOPARTICLES
Issue Date: 2017
Publisher: HINDAWI LTD, ADAM HOUSE, 3RD FLR, 1 FITZROY SQ, LONDON, WIT 5HE, ENGLAND
Citation: ISIKNOWLEDGE
Abstract: Removal of copper ion (Cu2+) by using surfactant modified laterite (SML) was investigated in the present study. Characterizations of laterite were examined by X-ray diffraction (XRD), Fourier transforminfrared spectroscopy (FT-IR), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and total carbon analysis. The optimum conditions for removal of Cu2+ by adsorption using SMLwere systematically studied and found as pH 6, contact time 90 min, adsorbent dosage 5mg/mL, and ionic strength 10mM NaCl. The equilibrium concentration of copper ions was measured by flame atomic absorption spectrometry (F-AAS). Surface modification of laterite by anionic surfactant sodium dodecyl sulfate (SDS) induced a significant increase of the removal efficiency of Cu2+. The surface modifications of laterite by preadsorption of SDS and sequential adsorption of Cu2+ were also evaluated by XRD and FT-IR. The adsorption of Cu2+ onto SML increases with increasing NaCl concentration from 1 to 10 mM, but at high salt concentration this trend is reversed because desorption of SDS fromlaterite surface was enhanced by increasing salt concentration. Experimental results of Cu2+/SML adsorption isotherms at different ionic strengths can be represented well by a two-step adsorption model. Based on adsorption isotherms, surface charge effects, and surface modification, we suggest that the adsorption mechanism of Cu2+ onto SML was induced by electrostatic attraction between Cu2+ and the negatively charged SML surface and nonelectrostatic interactions between Cu2+ and organic substances in the laterite.
Description: TNS07018 ; JOURNAL OF CHEMISTRY Article Number: 1986071 Published: 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28872
ISSN: 2090-9063
2090-9063
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science


Bài đăng phổ biến từ blog này

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14571Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet” Tác giả: Trần Anh Tuấn http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14571

Luận văn bao gồm các nội dung chính - Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ - các mô hình chất lượng dịch vụ (QoS). - Trình bày các cơ chế thực hiện INTSERV và DIFFSERV áp dụng cho thiết bị định tuyến của CISCO: bộ điều hoà lưu lượng biên mạng, các cơ chế xếp lịch cho gói tin, các cơ chế tránh tắc nghẽn và chính sách loại bỏ gói tin. - Đo kiểm một số cơ chế hoạt động của DIFFERENTIATED SERVICE trên thiết bị định tuyến của CISCO. - Áp dụng các bài đo chất lượng dịch vụ có phân loại tiêu biểu vào mạng thực tế của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng InternetAuthors: Trần, Anh TuấnKeywords: Viễn thông
Dịch vụ mạng
InternetIssue Date: 2007Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 109 tr.Abstract: Khái quát sự phát triển của mạng Internet …

Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54042
Luận văn hệ thống hóa được lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NHTM.


Đồng thời luận văn phân tích được chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Quân Đội gắn với một tình huống cụ thể.

Title: Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng: 60 34 02 01Other Titles: Quality evaluation of investment projects in military joint-stock commercial banksAuthors: Lê, Thị Kim Thu
Trần Thị Thanh Tú, người hướng dẫnKeywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Thẩm định dự ánIssue Date: 2017Abstract: Luận văn hệ thống hóa được lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NHTM. Đồng thời luận văn phân tích được chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Quân Đội gắn với một tình huống cụ thể.Description: 110 tr. + CD-ROMURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54042Appears in Collections:UEB - Master Theses

10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại

Thành Cát Tư Hãn, Hoàng đế Nero, Võ Tắc Thiên... nằm trong số 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại, thậm chí sát hại cả người thân.


1. Thành Cát Tư Hãn:
Ông là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến 1227 và là một trong 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại . Trong thời gian cai trị, bạo chúa này nổi tiếng tàn nhẫn và khát máu. Những nơi vó ngựa ông đi qua đều trở nên hoang tàn và chết chóc. Cả binh lính, dân thường và trẻ em đều bị giết hại.

2. Hoàng đế Caligula:
Lịch sử ghi nhớ Hoàng đế La Mã là một vua chúa tàn độc khát máu và có đời sống trụy lạc. Không chỉ giết hại dân thường, Caligula còn làm hại cả những người thân cận. Theo sử sách, Caligula chỉ cầm quyền Đế quốc La Mã trong bốn năm trước khi Lính Đặc nhiệm ám sát ông ta.

3. Timur:
Timur hay còn gọi là lãnh chúa Tamerlane là người khai sinh ra đế chế Timur. Ông ta rất giỏi, dũng mãnh và đam mê nghệ thuật nhưng nổi tiếng hơn là một bạo chúa máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và …