Chuyển đến nội dung chính

Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Là luận án Tiến sĩ Tôn giáo học đầu tiên nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu về vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt thời Trần.
- Luận án chỉ ra những đặc điểm của Phật giáo và tín ngưỡng của người Việt thời Trần.
- Phân tích, làm rõ văn hóa tín ngưỡng của người Việt thời Trần dưới tác động của Phật giáo trên một số phương diện: tín ngưỡng triều đình thời Trần và tín ngưỡng dân gian. Chỉ ra những giá trị của vai trò Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt triều Trần ở cả hai phương diện đó.
- Đánh giá về vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt thời Trần.
- Đưa ra những khuyến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo thời Trần trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam hiện nay.
Title: Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần): Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Nguyễn, Hồng Dương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thúy Thơm
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Tôn giáo học: 62 22 03 09 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20166
186 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34049This paper aims to facilitate the joint assessment of issues related to the agricultural systems, i.e. agriculture, aquaculture and climate change (CC) response strategies, in the coastal districts with a panel of stakeholders; and to evaluate the level of agreement on the topics under consideration and potentially identify the most promising approaches to assessing CC affecting agricultural systems in the area and identify relevant and adequate response strategies. Design/methodology/approach–Stakeholder Delphi technique–its assessment is an interactive method of qualitative research used to facilitate the interactive participation of varied and conceivably hierarchical and antagonistic stakeholder groups. Findings–The most important result for the province is that the impact of climate change on agro-ecological landscapes (poverty and near river areas) is the duration of cold weather, more frequent and extreme. Moreover, Kendall’sWte…

Optimization of medium for the production of a novel aquaculture probiotic, streptomyces sp. a1 using central composite design of response surface methodology

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32560

A strain, Streptomyces sp. A1 isolated from shrimp pond sediments has been identified as an aquaculture probiotic antagonistic to pathogenic Vibrio harveyi V7. 


In the present study, the different carbon and nitrogen sources and growth factors in a mineral base medium were optimized for enhanced biomass production and antagonistic activity, following response surface methodology (RSM). 
Accordingly, the minimum and maximum limits of the selected variables were determined and a set of fifty experiments programmed employing central composite design CCD of RSM for the final optimization. The response surface plots of biomass production showed similar pattern with that of antagonistic activity, which indicated a correlation between the biomass and antagonism. 
The optimum concentrations of the carbon and nitrogen source, and growth factors for both biomass and antagonistic activity were starch (14.62 g/1), casein (0.93 g/1), NaCl (15.6 g/1), D…

Tại sao AB lại là một trong những nhóm máu hiếm nhất thế giới?

Một người mang nhóm máu AB có thể coi là khá hiếm hoi. Vậy tại sao lại có quá ít người mang nhóm máu này đến vậy? Tất cả máu đều chứa các thành phần cơ bản giống nhau: tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu quyết định nhóm máu Các tế bào hồng cầu được sản xuất trong tủy xương, có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong cơ thể. Trong mỗi 2-3 giọt máu có chứa khoảng một tỷ tế bào máu. Số lượng tế bào hồng cầu vượt xa so với tiểu cầu (có chức năng làm đông máu tại vết thương, giúp ngừng chảy máu) và bạch cầu (giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và các mầm bệnh). Cứ 600 tế bào hồng cầu mới có 40 tế bào tiểu cầu và một tế bào bạch cầu duy nhất.
Các kháng nguyên quyết định một người thuộc nhóm máu nào. (Ảnh: Wisegeekhealth). Bác sĩ Leslie Silberstein, người phát ngôn của Hội Huyết học Mỹ, giải thích rằng trên bề mặt các tế bào hồng cầu có những protein gắn với carbonhydrates - dấu hiệu cơ bản giúp xác định tế bào máu thuộc nhóm nào. Chúng được gọi là các khá…