Chuyển đến nội dung chính

Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Là luận án Tiến sĩ Tôn giáo học đầu tiên nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu về vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt thời Trần.
- Luận án chỉ ra những đặc điểm của Phật giáo và tín ngưỡng của người Việt thời Trần.
- Phân tích, làm rõ văn hóa tín ngưỡng của người Việt thời Trần dưới tác động của Phật giáo trên một số phương diện: tín ngưỡng triều đình thời Trần và tín ngưỡng dân gian. Chỉ ra những giá trị của vai trò Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt triều Trần ở cả hai phương diện đó.
- Đánh giá về vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt thời Trần.
- Đưa ra những khuyến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo thời Trần trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam hiện nay.
Title: Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt (Qua thời Trần): Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Nguyễn, Hồng Dương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thúy Thơm
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Tôn giáo học: 62 22 03 09 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 20166
186 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35158
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34049This paper aims to facilitate the joint assessment of issues related to the agricultural systems, i.e. agriculture, aquaculture and climate change (CC) response strategies, in the coastal districts with a panel of stakeholders; and to evaluate the level of agreement on the topics under consideration and potentially identify the most promising approaches to assessing CC affecting agricultural systems in the area and identify relevant and adequate response strategies. Design/methodology/approach–Stakeholder Delphi technique–its assessment is an interactive method of qualitative research used to facilitate the interactive participation of varied and conceivably hierarchical and antagonistic stakeholder groups. Findings–The most important result for the province is that the impact of climate change on agro-ecological landscapes (poverty and near river areas) is the duration of cold weather, more frequent and extreme. Moreover, Kendall’sWte…

10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại

Thành Cát Tư Hãn, Hoàng đế Nero, Võ Tắc Thiên... nằm trong số 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại, thậm chí sát hại cả người thân.


1. Thành Cát Tư Hãn:
Ông là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến 1227 và là một trong 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại . Trong thời gian cai trị, bạo chúa này nổi tiếng tàn nhẫn và khát máu. Những nơi vó ngựa ông đi qua đều trở nên hoang tàn và chết chóc. Cả binh lính, dân thường và trẻ em đều bị giết hại.

2. Hoàng đế Caligula:
Lịch sử ghi nhớ Hoàng đế La Mã là một vua chúa tàn độc khát máu và có đời sống trụy lạc. Không chỉ giết hại dân thường, Caligula còn làm hại cả những người thân cận. Theo sử sách, Caligula chỉ cầm quyền Đế quốc La Mã trong bốn năm trước khi Lính Đặc nhiệm ám sát ông ta.

3. Timur:
Timur hay còn gọi là lãnh chúa Tamerlane là người khai sinh ra đế chế Timur. Ông ta rất giỏi, dũng mãnh và đam mê nghệ thuật nhưng nổi tiếng hơn là một bạo chúa máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và …

An Efficient Log Management System