Chuyển đến nội dung chính

Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35159
Luận án: Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội


Trên cơ sở làm rõ về văn hóa, văn hóa đạo đức,  đạo đức Phật giáo; phân tích và làm sáng tỏ ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của người dân quận Long Biên, Hà Nội. Từ đó, dự báo xu hướng phát triển của đạo đức Phật giáo, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy giá trị đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên trong những năm tới.
Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ:
- Khái quát nội dung lý luận của đạo đức Phật giáo và địa bàn nghiên cứu quận Long Biên, Hà Nội.
- Phân tích rõ ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của người dân quận Long Biên, Hà Nội.

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án dự báo về xu hướng vận động của đạo đức Phật giáo đối với xã hội Việt Nam trong 10 năm tới, từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực của các giá trị đạo đức Phật giáo ở người dân quận Long Biên, Hà Nội nói riêng, người dân trong xã hội Việt Nam nói chung.
Title: Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội : Luận án TS. Nhân văn khác: 60 22 03
Authors: Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn
Phan, Thị Lan
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận án TS. Tôn giáo học: 60 22 03 09 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
185 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35159
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34049This paper aims to facilitate the joint assessment of issues related to the agricultural systems, i.e. agriculture, aquaculture and climate change (CC) response strategies, in the coastal districts with a panel of stakeholders; and to evaluate the level of agreement on the topics under consideration and potentially identify the most promising approaches to assessing CC affecting agricultural systems in the area and identify relevant and adequate response strategies. Design/methodology/approach–Stakeholder Delphi technique–its assessment is an interactive method of qualitative research used to facilitate the interactive participation of varied and conceivably hierarchical and antagonistic stakeholder groups. Findings–The most important result for the province is that the impact of climate change on agro-ecological landscapes (poverty and near river areas) is the duration of cold weather, more frequent and extreme. Moreover, Kendall’sWte…

Optimization of medium for the production of a novel aquaculture probiotic, streptomyces sp. a1 using central composite design of response surface methodology

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32560

A strain, Streptomyces sp. A1 isolated from shrimp pond sediments has been identified as an aquaculture probiotic antagonistic to pathogenic Vibrio harveyi V7. 


In the present study, the different carbon and nitrogen sources and growth factors in a mineral base medium were optimized for enhanced biomass production and antagonistic activity, following response surface methodology (RSM). 
Accordingly, the minimum and maximum limits of the selected variables were determined and a set of fifty experiments programmed employing central composite design CCD of RSM for the final optimization. The response surface plots of biomass production showed similar pattern with that of antagonistic activity, which indicated a correlation between the biomass and antagonism. 
The optimum concentrations of the carbon and nitrogen source, and growth factors for both biomass and antagonistic activity were starch (14.62 g/1), casein (0.93 g/1), NaCl (15.6 g/1), D…

Tại sao AB lại là một trong những nhóm máu hiếm nhất thế giới?

Một người mang nhóm máu AB có thể coi là khá hiếm hoi. Vậy tại sao lại có quá ít người mang nhóm máu này đến vậy? Tất cả máu đều chứa các thành phần cơ bản giống nhau: tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu quyết định nhóm máu Các tế bào hồng cầu được sản xuất trong tủy xương, có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong cơ thể. Trong mỗi 2-3 giọt máu có chứa khoảng một tỷ tế bào máu. Số lượng tế bào hồng cầu vượt xa so với tiểu cầu (có chức năng làm đông máu tại vết thương, giúp ngừng chảy máu) và bạch cầu (giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và các mầm bệnh). Cứ 600 tế bào hồng cầu mới có 40 tế bào tiểu cầu và một tế bào bạch cầu duy nhất.
Các kháng nguyên quyết định một người thuộc nhóm máu nào. (Ảnh: Wisegeekhealth). Bác sĩ Leslie Silberstein, người phát ngôn của Hội Huyết học Mỹ, giải thích rằng trên bề mặt các tế bào hồng cầu có những protein gắn với carbonhydrates - dấu hiệu cơ bản giúp xác định tế bào máu thuộc nhóm nào. Chúng được gọi là các khá…